Vragen m.b.t. terugdraaien van teller 

1 Nieuwbouw met PV – datum AREI-keuring

Vraag: verhuis van zonnepanelen van tijdelijke aansluiting (aangesloten op werfkast in 2020) naar definitieve aansluiting in 2021. Iets waar nieuwbouwers in 2020 mee kampen.

Antwoord: De PV installatie kan op de werfkast aangesloten worden en zo gekeurd worden. Op dat moment is er compensatie op de teller van de werfkast. Als de PV-installatie verplaatst wordt naar de definitieve aansluiting dan is een herkeuring van de gehele binneninstallatie noodzakelijk. Het is de datum van deze keuring die bepalend is en bijgevolg is er geen compensatie meer mogelijk indien deze keuring in 2021 plaatsvindt. Er moet altijd naar de definitieve keuringsdatum van de PV-installatie op de gehele installatie achter het aansluitpunt gekeken worden, niet naar de voorlopige datum van de AREI-keuring van de PV installatie alleen.

 

2 Uitbreiding PV < 2021

Vraag: wat als ik mijn installatie in 2020 uitbreid?

Antwoord: Voor een uitbreiding met AREI-keuring < 2021 blijft de periode van 15 jaar behouden voor zowel de initiële installatie als de uitbreiding waarbij de datum van indienstname (AREI keuring) van de 1e installatie telt als begindatum voor de periode van 15 jaar. Indien men recht heeft op groenestroomcertificaten dan zal de uitbreiding als een aparte installatie moeten uitgevoerd worden omdat er strikte regels zijn betreft aanpassingen aan bestaande PV-installaties die in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Fluvius. Na melding van de uitbreiding wordt een digitale meter geplaatst indien die nog niet aanwezig was. Analoge meters worden niet meer geplaatst. De digitale meter zal terugdraaien in de “backend”, dit betekent dat de afname en de injectie, die apart geregistreerd worden op de digitale meter , achteraf met elkaar verrekend zullen worden voor facturatie- en communicatieprocessen. Met andere woorden wordt u gefactureerd op afname min injectie, beperkt tot 0 kWh en dit per tariefperiode. U betaalt ook het prosumententarief op het totale omvormervermogen.

 

3 Uitbreiding PV > 2021

Vraag: wat als ik mijn installatie, geplaatst en met AREI-keuring voor 1/1/2021, in 2021 uitbreid?

Antwoord: Voor een uitbreiding met AREI-keuring > 2021 blijft de periode van 15 jaar behouden voor zowel de initiële installatie als de uitbreiding waarbij de datum van indienstname (AREI keuring) van de 1e installatie telt als begindatum voor de periode van 15 jaar. Bij een uitbreiding zal een digitale meter en geen analoge meter geplaatst worden. Analoge meters worden niet meer geplaatst. De digitale meter zal terugdraaien in de “back-end”, dit betekent dat de afname en de injectie, die apart geregistreerd worden op de digitale meter, achteraf met elkaar verrekend zullen worden voor facturatie- en communicatieprocessen. Met andere woorden wordt u gefactureerd op afname min injectie, beperkt tot 0 kWh en dit per tariefperiode. U betaalt ook het prosumententarief op het totale omvormervermogen.

 

4 Volledige verhuis van een installatie < 2021

De volledige verhuis van een PV-installatie wordt aanzien als een nieuwe installatie of een uitbreiding op het nieuwe adres. Indien er op het nieuwe adres al een PV-installatie ligt dan wordt de bijkomende installatie gezien als een uitbreiding en geldt de datum van indienstname van de origineel aanwezige installatie (zie situatie 2). Indien nog geen PV-installatie op het nieuwe adres aanwezig is, zijn de gewoonlijke regels voor plaatsing van een PV-installatie van toepassing. Gezien deze geplaatst is voor 2021, is er recht op 15 jaar terugdraaiende teller. In geval de installatie recht heeft op groene stroomcertificaten blijft de toekenning van groenestroomcertificaten bij verandering van adres van de installatie wel onveranderd doorgaan. De termijn waarin u groenestroomcertificaten ontvangt, gaat in bij de eerste indienstname van de installatie en blijft dus gewoon doorlopen wanneer een installatie van eigenaar of van adres verandert. De installatie verkopen of verhuizen verandert niets aan de minimumprijs die van toepassing is voor een groenestroomcertificaat.

 

5 Volledige verhuis > 2021

Dit noodzaakt een nieuwe AREI keuring op het nieuwe adres, het gevolg is verlies van compensatie. Een nieuwe PV-installatie (met nieuwe panelen of tweedehands na verhuis) op een nieuw adres zal gekeurd moeten worden en dit geldt dan als eerste AREI-keuring van die installatie op dat adres. Indien dit na 31/12/2020 gebeurt, valt die installatie onder het nieuwe regime zonder terugdraaiende teller. Indien er al een PV-installatie (van vóór 2021) aanwezig is op het nieuwe adres dan zal de verhuisde installatie behandeld worden als een uitbreiding van die originele installatie. Op dat moment geldt voor de gehele installatie compensatie met als startdatum de indienstname van de originele installatie.

 

6 Bestaande installatie afbreken & volledige nieuwe leggen < 2021

Indien er een volledig nieuwe PV-installatie geplaatst wordt waarbij er eerst een oude installatie volledig weggenomen wordt (dus ook een andere omvormer) dan geldt opnieuw het terugdraaiende teller principe voor deze nieuwe installatie. De oude installatie dient dan eerst afgemeld te worden. Bij aanmelding van de nieuwe installatie zal de netbeheerder op basis van het verplichte keuringsverslag van de nieuwe installatie nagaan of het effectief over een nieuwe installatie gaat.

 

7 Bestaande installatie afbreken & volledige nieuwe leggen > 2021

Een bestaande PV-installatie afbreken en een volledig nieuwe leggen zal gekeurd moeten worden en dit geldt dan als eerste AREI-keuring van die installatie op dat adres. Indien dit na 31/12/2020 gebeurt, valt die installatie onder het nieuwe regime zonder terugdraaiende teller.

 

8 Renovatie van huis (niet van installatie) waardoor de installatie opnieuw gekeurd moet worden < 2021

Vermits het gaat over dezelfde installatie op dezelfde locatie blijft de compensatie van 15 jaar doorlopen op basis van de oorspronkelijke datum van indienstname (AREI keuring).

 

9 Renovatie van huis (niet van installatie) waardoor de installatie opnieuw gekeurd moet worden > 2021

Vermits het gaat over dezelfde installatie op dezelfde locatie blijft de compensatie van 15 jaar doorlopen op basis van de oorspronkelijke datum van indienstname (AREI keuring).

 

10 Bestaande PV installatie (PV1) met recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning ook met PV (PV2) met recht op terugdraaiende teller < 2021

Zowel PV1 als PV2 behouden het recht op compensatie op de bestaande woning na verhuis. De datum van indienstname (AREI-keuring) van PV2 geldt als basis voor de periode van 15 jaar. Dit is gelijkaardig aan een uitbreiding van installatie PV2 waarbij de periode van compensatie start op de datum van de eerste indienstname (eerste AREI keuring van PV2).

 

11 Bestaande PV installatie (PV1) met recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning ook met PV (PV2) met recht op terugdraaiende teller > 2021

Zowel PV1 als PV2 behouden het recht op compensatie op de bestaande woning na verhuis. De datum van indienstname (AREI keuring) van PV2 geldt als basis voor de periode van 15 jaar. Dit is gelijkaardig aan een uitbreiding van installatie PV2 waarbij de periode van compensatie start op de datum van de eerste indienstname (eerste AREI keuring van PV2).

 

12 Bestaande PV installatie (PV1) zonder recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning ook met PV (PV2) met recht op terugdraaiende teller < 2021

Zowel PV1 als PV2 hebben recht op compensatie op de bestaande woning na verhuis. De datum van indienstname (AREI keuring) van PV2 geldt als basis voor de periode van 15 jaar. Dit is gelijkaardig aan een uitbreiding van installatie PV2 waarbij de periode van compensatie start op de datum van de eerste indienstname (eerste AREI keuring van PV2).

 

13 Bestaande PV installatie (PV1) zonder recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning ook met PV (PV2) met recht op terugdraaiende teller > 2021

Zowel PV1 als PV2 hebben recht op compensatie op de bestaande woning na verhuis. De datum van indienstname (AREI keuring) van PV2 geldt als basis voor de periode van 15 jaar. Dit is gelijkaardig aan een uitbreiding van installatie PV2 waarbij de periode van compensatie start op de datum van de eerste indienstname (eerste AREI keuring van PV2).

 

14 Bestaande PV installatie (PV1) met recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning met PV (PV2) zonder recht op terugdraaiende teller < 2021

Geen recht op compensatie, zowel voor PV1 als PV2 op de bestaande woning na verhuis. Dit wordt beschouwd als een uitbreiding van een installatie waarvan het recht op terugtellen verlopen is (reeds 15 jaar compensatie genoten).

 

15 Bestaande PV installatie (PV1) met recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning met PV (PV2) zonder recht op terugdraaiende teller > 2021

Geen recht op compensatie, zowel voor PV1 als PV2 op de bestaande woning na verhuis. Dit wordt beschouwd als een uitbreiding van een installatie die geen recht heeft op terugdraaiende teller(reeds 15 jaar genoten).

 

16 Bestaande PV installatie (PV1) zonder recht op terugdraaiende teller verhuizen naar een bestaande woning ook met PV (PV2) zonder recht op terugdraaiende teller > 2021

Geen recht op compensatie, zowel voor PV1 als PV2 op de bestaande woning na verhuis.

 

Gevallen met betrekking tot de nieuwe PV-premie vanaf 2021

17 Er staat of stond in het verleden reeds een PV installatie op mijn woning. Ik plaats > 2021 een nieuwe installatie en wens een premie aan te vragen

Per gebouw kan maar één premie voor een fotovoltaïsche installatie worden toegekend, op voorwaarde dat achter het aansluitingspunt in kwestie nog geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst werd gesteld. Hierop is één uitzondering voorzien met name het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie uit dienst werd genomen. Er is dus slechts recht op de premie indien de voorgaande PV-installatie door de vorige eigenaar geplaatst is, uit dienst is genomen en werd afgemeld bij Fluvius voorafgaand aan de eigendomsoverdracht .

 

18 Ik plaats > 2021 een PV installatie, ontvang daarvoor een premie en wens daarna mijn installatie uit te breiden en opnieuw een premie aan te vragen

Per gebouw kan maar één premie voor een fotovoltaïsche installatie worden toegekend, op voorwaarde dat achter het aansluitingspunt in kwestie nog geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst werd gesteld. In geval van een uitbreiding kan voor die uitbreiding niet opnieuw een premie worden aangevraagd.

 

19 Ik plaats > 2021 een PV installatie, ontvang daarvoor een premie en wens daarna mijn installatie te verhuizen naar een andere woning

De fotovoltaïsche installatie waarvoor een premie werd toegekend mag gedurende een periode van minstens vijftien jaar na de indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel. Indien dit wel gebeurt, wordt de premie teruggevorderd.

 

20 Ik plaats > 2021 een PV installatie (PV1), ontvang daarvoor een premie en breidt mijn installatie uit via verhuis van een bestaande PV installatie (PV2) met recht op terugdraaiende teller

De fotovoltaïsche installatie waarvoor een premie werd toegekend mag niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de terugdraaiende teller, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht. Bovendien is de datum van indienstname van PV1 (= eerste keuring van de gehele installatie, waarvan PV2 een uitbreiding is) bepalend voor het recht op terugdraaiende teller. Aangezien dit > 2021 is kan er geen terugdraaiende teller zijn. Geen recht op compensatie, zowel voor PV1 als PV2 op de bestaande woning na uitbreiding.

 

Link met EPB en EPC regelgeving

In het kader van het lopende verzamelbesluit (thans bij RvS) is ook een consequentie m.b.t. de verhuis van PV-panelen i.f.v. de EPB-regelgeving opgenomen. PV-panelen die van een andere site worden verhuisd naar een nieuwbouw of een IER, gaan vanaf 2021 niet langer in aanmerking komen om in het kader van EPB te worden ingerekend.